Ochotnický divadelní spolek PAPETO - založen r. 2012

Spolek divadelních ochotníků PAPETO (podle zakládajících členů PAvel – PEtr – TOmáš) v roce 2012 navázal na místní divadelní tradici, jejíž kořeny sahají do druhé poloviny devatenáctého století. Od roku 1867 byl v obci činný divadelní spolek, který však svou činnost musel ukončit, když budovu hostince s jevištěm v roce 1965 získalo místní JZD. Nově založený spolek PAPETO se rozhodl navázat na doby zašlé slávy a velmi úspěšně se mu to daří. První hrou byla veršovaná fraška Černý den na Tolštejně, aneb veselé krveprolévaní tamtéž. Prakticky každý rok nastudují novou divadelní hru, jmenujme např. Dalskabáty od Jana Drdy nebo Gogolovu Ženitbu. Divadlo nehrají jen u nás v obci, ale vyjíždějí i do okolních obcí. Kostýmy herců vycházejí z rukou místních ochotných amatérských švadlen, krásné kulisy si malují také svépomocí. Kromě divadelních představení ochotníci v obci každoročně pořádají velmi úspěšný Ochotnický ples. Papeťáci se spojili i s tanečním kroužkem (založen 2009) a se zábavnými tanečními vystoupeními mužů, žen i dětí vystupují jako předtanečníci na plesech u nás i v okolí. Sklízejí také úspěchy na tanečních soutěžích. Choreografii všech tanečních vystoupení PAPETA vymýšlí, připravuje a nacvičuje členka spolku, paní Iveta Podgorná, která zároveň šije všem vystupujícím i taneční kostýmy. Její um se osvědčil i při tvorbě choreografie pro kapesní muzikál Ducháčkové.

V loňském roce PAPETO nastudovalo hru Zdeňky Horynové Zkoušky čerta Belínka, která byla poprvé v obci předvedena v roce 1959 v hostinci Na Křižovatce. Na obnovenou premiéru bylo pozváno devět pamětníků. Všichni pamětníci dostali jako pozornost a poděkování květinu a malý dárek – „kouzelnou perlu“ na památku tohoto dne. Po vydařeném představení následovala „děkovačka“ současných i bývalých ochotníků na scéně. Celé představení bylo zamýšleno jako poděkování a pocta místním předchůdcům ochotnického divadla, a to se bezezbytku podařilo.

V letošním roce spolek nastudoval kapesní muzikál Lumíra Kubátka Ducháčkové se skvělou hudbou Jiřího Koláře. Při premiéře 12. května se opět podařilo zcela zaplnit sál Hostince V Podskalí.

Taneční kroužek Papeto Zámrsk

Funguje od roku 2009 pod vedením Ivety Podgorné a byl založen původně jako tancování latinsko-amerických tanců pro ženy.

Koncem roku 2013 se taneční kroužek spojil s divadelním spolkem Papeto a mimo tanečků pro ženy přibylo i tancování pro malé slečny, taneční pro páry a nácvik na předtančení.

Březen 2014 – I. ochotnický ples: předtančení dětí – Z Popelky princeznou, žen – Z chléva přímo do Star dance a mužů – balet Labutí jezero. Koncem března jsme se zúčastnili taneční soutěže v Hlinsku, v seniorské kategorii, kde muži získali za balet speciální 1. místo.

Únor 2015 – II. ochotnický ples: předtančení dětí – country, žen – paso doble/kankán, mužů – hip hop/charleston.

Začátkem března jsme se na taneční soutěži v České Třebové umístili na 3. místě za kankán a na 2. místě za charleston.

Březen 2016 – III. ochotnický ples, předtančení dětí – charleston a nově ženy s muži společně – mambo/twist a balet pro Adélku. Opět jsme se zúčastnili taneční soutěže v Č. Třebové a vytancovali si 2. místo.

Březen 2017 – čtvrtý ochotnický ples, předtančení děti – mazurka, boky jako skříň a ženy společně s muži – tango/samba/disco a Mrazík.

Od roku 2015 vystupujeme na plesech, narozeninových akcích, výstavách, pivních slavnostech apod. v okolí: Džbánov, Choceň, Dobříkov, Sruby, Týnišťko, Tisová, Vinary, Mostek, Brandýs n. O., ale i ve vzdálenějších místech: Vendolí u Svitav, Pardubice – Jesenčany.

V roce 2019 kroužek svou činnost bohužel ukončil.