logo

diplom udělený obci v soutěži Vesnice roku

V letošním roce se obec Zámrsk poprvé zúčastnila krajského kola soutěže o titul Vesnice roku Pardubického kraje. Při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže 12. srpna 2017 v obci Lukavice získala obec Diplom komise za oživení ochotnických tradic. Jsme rádi, že právě činnost našeho spolku hodnotící komisi zaujala.

diplom